Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU

OGŁOSZENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  NABORU

 

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

unieważnia naboru na wolne stanowisko – pracownik socjalny (½ etat) ogłoszony w dniu 9 maja 2018r.  

 

            Nabór unieważnia się z powodu wewnętrznych zmian organizacyjnych, jakie nastąpiły w jednostce, po wdrożeniu których w ośrodku zatrudniona jest wymagana i wystarczająca ilość pracowników socjalnych w wymiarze osobowym w przeliczeniu na pełne etaty.

 

            Osoby, które złożyły aplikacje mogą odebrać dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 do 15.30 w terminie do 14 dni od dnia umieszczenia/otrzymania niniejszej informacji.

                       

Joanna Kleszyk

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Moszczenicy