Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

Telefon/fax (18) 35 41 240 

adres e-mail: spsopsmoszczenica@poczta.onet.pl

Godziny pracy Ośrodka:  

Poniedziałek - Piątek

7:30  -    15:30