Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

W przypadku wystąpienia w Twoim domu przemocy

Pamiętaj, że nie jesteś sam !

Otwórz się i szukaj pomocy innych !

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego  dla  Gminy Moszczenica

poniedziałek -  piątek  7:30 – 15:30

WAŻNE TELEFONY :  (18)  354 12 40 lub 515 850 720 (całodobowo)

Pracownicy socjalni   w godzinach pracy Ośrodka 7.30  -15.30

oraz każdy wtorek 7.30 – 16.30

 tel. (18 ) 354 12 40 lub  515 850 720

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  „Niebieska Linia”   0-801-120-002  (z każdego miejsca w kraju połączenie jest bezpłatne)

INNE, WAŻNE DLA CIEBIE TELEFONY

       Policja 997

       Pogotowie Ratunkowe 999

       Telefon Alarmowy 112

       Policyjny Telefon Zaufania 0800120226

       Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0800121212

       Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0801120002